Uppdrag & Referenser

Exempel på projekt och framgångsrika uppdrag...


Verksamhetsstarter:


Uppstart av fyra vårdcentraler i Lund, Älmhult, Helsingborg och Malmö. Uppstart av två barnmorskemottagningar och tre barnavårdscentraler. Uppstart av komplexa bevakningsuppdrag för statliga verk som Luftfartsverket, Polismyndigheten, SVT, Migrationsverket m.fl. Uppstart av bevakningsuppdrag för industri och banksektor.Förvärv och Exits:


Förvärv och DD av företag inom bevakning och säkerhet samt privatdriven sjukvård. Försäljning och avveckling av enskilda vårdverksamheter och företag samt större uppdrag inom kärnkraftsindustrin. Interim uppdrag som CEO och VD för en mindre bolagsgrupp inom Primärvården med uppdrag att sälja verksamheten i samband med ägargruppens förestående pensionering 2017-2019. Uppdraget slutfördes framgångsrikt enligt tidplan till en seriös aktör.Change Management och Privatisering:


Medverkadel i privatiseringen av Sveriges näststörsta bevaknings- och säkerhetsföretag ABAB/Partena Security AB (1993-1996), Ansvarig för Change Management och Organisationskultur vid privatiseringen av Simrishamns Sjukhus (2002-2006)Turnarounds och tillväxt:


Utveckling och tillväxt av Sveriges tredje största bevakningsföretag (1989-1994). Turnaorund av värdetransportverksamhet. Medverkade i internationaliseringen av Falck A/S som senare kom att bli världens största bevakningsföretag med över 400.000 anställda. Turnaround i samband med privatisering av sjukhus (2002-2006), Turnaround av tre dotterbolag inom större vårdkoncern (2009-2012),  Transition, turnaround och tillväxt i roll som Personaldirektör och koncernledamot i ett större sjukvårdsföretag verksamt i sju landsting i Sverige inom primärvård, företags-hälsovård samt öppen specialistvård 2012-2016.Rådgivningsuppdrag:


Uppbyggnad och struktur av HR-processer och personalhandbok för multinationellt bolag i Lund (2007) samt medicintekniskt företag i Helsingborg (2020). Arbetsrättslig rådgivning för större bolag inom omsorgsbranschen samt chefer inom industribolag m.fl. branscher. Affärsstrategisk rådgivning för bolag inom digital hälsa (2019).VD-uppdrag:


Interimuppdrag som VD i stiftelse verksam inom akademisk uppdragsutbildning med uppdrag att strukturera om, VD-uppdrag i tre dotterbolag i större vårdkoncern (2009-2011)med uppdrag att genomföra turn-around samt interim CEO i mindre vårdkoncern (2017-2019) med uppdrag att genomföra generationsskifte.


 

Referenser

 

Min Doktor International AB, Berga Läkarhus med dotterbolag, Neron Hälso- och Sjukvårdsutveckling AB (Helsa), Diaverum Sweden AB, Executive Foundation Lund och Lunds Universitet, EON Försäljning AB, Praktikertjänst AB, Watson Wyatt Consulting Ltd, Falck Security AB m.fl.


 

Utbildningsbakgrund

 

Utbildningsmässigt är jag naturvetare i botten samt har en befälsutbildning från ubåtsvapnet samt en akademisk examen på Masternivå från Lunds Universitet och Ekonomihögskolan i Lund med inriktning Ledarskap och Organisation.