Rådgivning & Interim

Gränsöverskridande kompetens i Företagsledning, Personalfrågor och Kommunikation.


Framgång i affärer kräver ett affärsmässigt och kundfokuserat tänk och stor kunskap och  skicklighet att organisera och leda din verksamhet. I personalintensiva verksamheter är din förmåga att leda, styra, utveckla och stimulera människor helt avgörande för din framgång. Det  innebär att du måste behärska både arbetsrätt och regelverk, men också de mer beteendemässiga aspekterna av vad som skapar arbetsglädje och engagemeng så att du kan attrahera de duktigaste medarbetarna inom ditt område. Katlysator för att skapa sammanhang mellan affär, kunder och personal heter kommunikation.


Jag erbjuder en unik kombination av generalistkompetens inom ägarstyrning och företagsledning,  grundat på specialistkunskap och egen erfarenhet inom ekonomi, juridik, personalfrågor och kommunikationsfrågor.


Jag arbetar både som rådgivare och interimschef med strategi och ledningsfrågor, handlings-planer, genomförande och implementering, stresstest av befintliga planer eller second opinions m.m. Jag kan också erbjuda ett kvalificerat chefsstöd i olika former som skräddarsys utifrån behov.


Jag har en gedigen erfarenhet av strategiskt och operativt arbete från både stora och små, nationella såväl som internationella företag i olika branscher.


Välkommen att höra av dig för ett förbehållsfritt samtal om vad jag kan göra för dig!


Våra kompetensområden...


Ägarstyrning


Bolagsbildning, Styrelsefrågor, Aktieägaravtal, VD-avtal, Arbetsordning för styrelse och VD m.m.


Affärsutveckling


Marknadsfrågor, Vision, Strategifrågor, Varumärke och kundlöfte, Hörnstenar, Värderingar m.m.


Företagsledning


Organisationsfrågor, Ledningsstruktur, Förändringsarbete, Implementation, Turn-arounds m.m.


Ekonomi och finans


Ekonomistyrning, Rapporteringsfrågor, Nyckeltal m.m.


Strategisk och Operativ HR


Personalpolicies, Organisationskultur, Bemanning och rekrytering, Ledarskapsutveckling, Lön och belöningsfrågor, Arbetsrätt och förhandlingsfrågor, Arbetsmiljö m.m.


Juridik


Avtalsfrågor, Ansvarsfrågor, Arbetsrätt, Myndighetskontakter, Förhandlingsstöd m.m.


Strategisk Kommunikation


Image och varumärke, Medarbetarkommunikation, Investerarrelationer, Mediafrågor och krishantering, Sociala medier, Presentationer och Retorik.