Primus Inter Pares

Primus Inter Pares...


"Primus Inter Pares är ett latinsk uttryck som betyder "den främste av likar" och används om den som erkänns som särskilt framstående eller ledande person inom sitt ämne.


Jag har redan från gymnasieåldern och de första ungdomsåren haft förmånen att träffa och arbeta tillsammans med högt ansedda politiker både lokalt, nationellt och internationellt. Flera av dem har varit eller blivit riksdagsledamöter, ministrar,  partiledare eller europaparlamentariker. Genom mitt ungdomspolitiska engagemang har jag även träffat statsminstrar och statsmän från Sverige, Danmark, Tyskland, Cypern, Italien och USA.

.

Under min tid i ubåtsvapnet och den kontakt jag fortfarande har med framförallt Marinen har jag haft nöjet att träffa och tjänstgöra tillsammans med fartygschefer, flottiljchefer, marinchefer och officerare på försvarsstab och departement. 


Inom näringslivet har jag haft glädjen att arbeta tillsammans med skickliga och framgångsrika chefer och ledare, ägare, investorer och näringslivsföreträdare inom arbetsgivarorganisationerna.


I den akademiska världen har jag slutligen haft nära samarbete med forskare, docenter och professorer från både från Sverige och flera andra länder och under mina snart tjugo år inom privatdriven sjukvård har jag som chef arbetat tätt tillsammans med högt akademiskt utbildad sjukvårdspersonal, disputerade medarbetare och professorer inom flera skilda specialiteter.


Flera av de ovannämnda räknar jag in bland mina nära vänner. Det skulle kanske ligga nära till hands att bli lite "starstruck" men jag har inte låtit mig förblindas av titlar utan snarare imponerats av ödmjukhet hos väldigt många duktiga personer. En av mina bästa chefer, Kenneth Grann, var VD för Närsjukvården Österlen AB och Simrishamns Sjukhus. Han var läkare och specialist i ortopedi, hade en jur.kand och läste in en MBA samtidigt som han gav mig möjligheten att läsa in en Executive MBA. Han yttrade de kloka orden; "Det skall du veta...akademisk utbildning är inte automatiskt en vaccination mot dumhet".