Aktuellt just nu

Aktuellt just nu på Domicilium…


Nytt kvalificerat Interimuppdrag

Med start den 1 september 2022 har jag påbörjat ett mycket intressant uppdrag som Interim Förhandlingschef i ett stort industriföretag som omsätter ca 4 Mia SEK på årsbasis. Kontraktet löper initialt på 18 månader. I uppdraget ingår att leda bolagets Förhandlings- och Avtalsenhet och förvalta och hantera kollektivavtal, förhandlingar och eventuella arbetsrättsliga tvister.


Uppdrag att starta ny vårdcentral

Jag har nyligen avslutat ett framgångsrikt uppdrag att på mycket kort varsel starta upp en ny vårdcentral inom ramen för Vårdval Skåne. Uppdraget påbörjades i april och öppning skedde planenligt den 1 juni. På mycket kort tid har ombyggnad av lokaler, rekrytering av läkare och anskaffning av medicinskteknisk utrustning skett innan godkännande från Region Skåne lämnades den 26 maj. I oktober lämnades uppdraget av till en permanent verksamhetschef.


Arbetsrättslig rådgivning

Under sommar och tidig höst har arbetsrättslig rådgivning utförts för Rehabakademin samt privatpersoner.


HR konsultuppdrag (slutfört april 2021)

Genomgång av struktur och kvalitetsdokument inom HR-processen för Svenska Labex AB.


VD och koncernchefsuppdrag (slutfört juni 2019)

Sedan hösten 2016 har jag ett pågående uppdrag som VD och koncernchef för Berga Läkarhus AB i Helsingborg med dotterbolag. Utöver sedvanliga uppgifter som VD ingår att förbereda bolagsgruppen för generationsskifte samt att hantera uppstarten av en ny vårdenhet på ett expansivt område i Helsingborg. Uppdraget är på ca 60 %